Assessments

In veel gevallen kan op basis van een gesprek en inzage in het CV van een kandidaat een voldoende helder beeld gevormd worden van diens geschiktheid voor de job. Maar in sommige gevallen, bij twijfel of wanneer er voor een bedrijf of baan meer specifieke (gedrags-)kenmerken nodig zijn, biedt een assessment uitkomst.

Psychologische kenmerken

Een assessment is een toetsing van de psychologische kenmerken van een persoon. Kan een kandidaat in een gewoon gesprek vrij eenvoudig een wenselijk antwoord geven over zijn persoonlijke eigenschappen, bij een assessment worden deze intensief getoetst. Dit doen we door middel van tests, interviews, vragenlijsten en rollenspellen.

SalesHuys maakt bij assessments gebruik van onder meer een DISC Gedragsanalyse en/of DISC Drijfveeranalyse. DISC staat voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus, de vier persoonlijkheidsstijlen waar onderscheid in wordt gemaakt. Door de stijl van de kandidaat in beeld te brengen, kunnen we zien of deze bij de potentiële werkgever en job past.

Rollenspellen

‘Zo, verkoopt u deze auto maar eens aan mij.’ Dit zou zomaar een opmerking kunnen zijn, die we een potentiële salesmedewerker zouden voorleggen. In een fictieve praktijksituatie analyseren we de communicatiestijl van de kandidaat en hoe hij/zij reageert op het gedrag van de klant.

De uitkomst van een assessment laat zien of een kandidaat geschikt is voor het bedrijf en de job en of er nog eventueel aanvullende training of coaching nodig is.