Inleiding

Wil je nog meer uit jezelf en de training halen? Door één of enkele coachingsessies te volgen na een training, verspreid over een periode van enkele weken of maanden, ontstaat het hoogst mogelijke rendement. Een groot deel van de deelnemers kiest ervoor om, na een van onze trainingen, enkele individuele coachingsessies te volgen waarin zij hun persoonlijke leerdoelen verder uitwerken.

Persoonlijke effectiviteit

Assertief zijn, creatief zijn, je flexibel opstellen, je tijd op een juiste manier managen, zelfbewust zijn, focussen: het zijn allemaal vaardigheden waar je als professional niet meer zonder kunt. Werkgevers verwachten tegenwoordig dat je autonoom bent en op een respectvolle manier voor jezelf kunt opkomen én zorgen. Wil jij je graag (verder) ontwikkelen?…

Teamtraining: verbetert de onderlingen communicatie en vergroot werkplezier

Bij een goed functionerend team weet elk teamlid wat hij moet doen én staat daar helemaal achter. Alle collega’s werken op een vergelijkbare wijzemaar er is ook wat ruimte voor de persoonlijke invulling. De teamleden voelen zich verbonden met hun werk en met elkaar. Er zijn duidelijke werkafspraken, de teamleden spreken duidelijk zonder omwegen maar met respect aan, zodat de onderlinge relatie er niet onder leidt. Het gevolg is dat iedereen met plezier werkt. Als dat het geval is heb je geen teamtrainingen nodig. Want zo zou het moeten zijn.

Echter soms is opeens een van deze bovenstaande factoren niet ( meer ) aanwezig. Dat zien wij vaak als er iets verandert. Bijvoorbeeld als er een andere werkmethode komt of als er nieuwe teams gevormd worden. Dan is er nieuwe afstemming nodig over wat willen we en wie doetwat, wanneer. Wanneer er dan geen goede bodem is door samen een goede start te maken gaat het vaak van kwaad tot erger. Dan worden er veel besluiten genomen zonder verbinding of wordt er veel aan de onderlinge relatie gewerkt zonder dat er iets gedaan wordt. In beide gevallen ontstaat er onvrede en staat het werkplezier onder druk. Dan is het belangrijk om meteen in te grijpen. Professionele ondersteuning kan hierbij helpend zijn.

Maatwerk teamtrainingen

Gezamenlijk met het team kijken we welke ondersteuning nodig. Onze werkwijze is steeds dat we, concreet aan de hand van de praktijk en wat er speelt in het team, kijken wat er gebeurd. Het team bedenkt hoe het anders kan en zet zelf de eerste stap.

Het sleutelwoord bij onze teamtrainingen is steeds werkplezier. Wij zorgen ervoor dat er weer balans is. Er is oog voor de onderlinge relatie én er wordt doelmatig gewerkt. De teamleden voelen zich met elkaar verbonden en werken met plezier en energie aan een goed resultaat. De teamleden communiceren open en direct met elkaar, er vindt een goede afstemming plaats en iedereen is betrokken bij wat hij of zij doet. Daarnaast voelen alle teamleden zich gezien en gewaardeerd en dagen elkaar uit om hun beste bijdrage te leveren. De factoren die een team succesvol maken als creativiteit, betrokkenheid, humor, vertrouwen/veiligheid en respect zijn in voldoende mate aanwezig en de teamleden hebben plezier in hun werk. Het gevolg is dat iedereen zich gehoord voelt en het team weer verder kan.

Onze klanten

Je bent net zo goed als je klanten ervaren en zeggen dat je bent